ონლაინ მაღაზია

აღმოაჩინე ვაზისუბნის
მამულის ღვინოები

საფერავი რეზერვი

წითელი მშრალი
45

ქისი

მშრალი ქარვა
20

კახური მწვანე

მშრალი ქარვა
19

რქაწითელი

მშრალი ქარვა
17

საფერავი

წითელი მშრალი
20

რქაწითელი / სადესერტო ღვინო

შემაგრებული სადესერტო ღვინო
45